Vergil

258 tekstów – auto­rem jest Ver­gil.

Zatrzymanie

Gaśnie os­tatni pom­ruk słońca,
za ho­ryzont cho­wa ra­miona,
upa­da dzień,
u stóp no­cy wszel­ka po­kora.

Nis­ko przy ziemi skro­pionej ros łza­mi,
bezdźwięczna cisza mil­czy,
o tym co było i cze­go nie będzie przed na­mi,
sna­mi na ja­wie, bez snu no­cami.

Już czas,
zniknąć pośród kształtów cieni,
krok po kro­ku, bez lęku,
w wie­cznej no­cy topieli.

Wysłucham raz ostatni,
niegłosu,

sierpieni. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 sierpnia 2017, 22:21

Można być nigdzie, zarazem wszędzie, a czucie przeszywać szczęściem.

Chciałbym być łagod­nym wiatrem,
który mus­ka po krańce za­pach włosów Twoich,
gdy zbyt od­ległe, zbyt zim­ne i szorstkie,
są bez­radne kon­tu­ry dłoni.

Mógłbym wte­dy czułym podmuchem,
ot­rzeć się o ciepło skroni,
i po­wiek przym­kniętych zasłonę,
na ust sma­ku rysować [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 lipca 2017, 18:51

Nasze krawędzie by­wają zbyt os­tre dla od­kry­tych serc. 

myśl dnia z 7 lipca 2017 roku
zebrała 13 fiszek • 5 lipca 2017, 22:53

Znów kwitnie

Wiosen­ne po­wiet­rze pachnie znajomo
rostęsknieniem
co szu­mi w drzew sta­rych ramionach
uj­mujących kielichy z kwiatów

żad­ne­go z nich nie zdążyłem skraść
by wpleść ci we włosy
i roz­lać miękkość płatków u stóp

dla owoc­nych kroków

bo naj­trud­niej jest iść tam
gdzie nie ma

nas 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 maja 2017, 22:13

Czasem gwiazdy na niebie cichną, by usłyszeć…

Na­gie serce,
opar­te o szarą cerę nocy,
naj­ciszej wy­pełnia wnętrze.

Trąca nu­ty naj­czul­sze,
z wdziękiem i wdzięcznie.

Za każdy sen w którym światło się tliło,
i tlić się będzie.

Za dzień mi­niony, nies­kończo­ny,
roz­poczęty i pok­ruszo­ny, na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 9 maja 2017, 21:57

Gdzie chwi­la zas­ty­ga, tam też og­rze­wa bólem cza­su - od­chodze­nia cud. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 kwietnia 2017, 23:31

Imię wiosny brzmi jak nuty wpisane w tęsknienie

Nim spo­wije nas zbyt wczes­na noc, 
zalśni w spoj­rze­niu wołanie, 
opar­te o mo­jej wios­ny wzrok, 
o rzęs błysk, o ciszę i w ciszy czekanie.

Zdejmę bez słów biel wszys­tkich zim, 
top­niejących w cierpliwości, 
uwol­nię ciepło z chłodu blizn, 
w roz­kwit bez­bron­nej nagości.

Przy no­wym początku zat­rzy­mam czas, 
jak wczes­na ro­sa wśród wschodzących traw, 
za­toczę wil­go­cią kręgów blask, 
puls czu­le wy­budza­nych barw.

Zam­knę róż, 
pod ra­mami warg, 
mo­jej wios­ny woń, jej smak, 
i w pąki powiek...

Opadnę lek­ko, jak wie­czor­na mgła... 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 17 marca 2017, 20:20

Chciałbym jeden raz...

Każdy świt
z pier­wszym podmuchem
us­krzyd­la nową falę

kołysa­nie od­bi­ja łamiące się promienie
ni­by wrogów
którzy przychodzą w in­ten­cji ciepła

ut­ka­nego w niere­gular­nych kształtach
podążania szyb­kich chwil
do wy­ziębiających nikąd progów

zbyt mało widzi tafla
wzburzo­na siłą której nie zna
u krawędzi istnienia

włas­nej drogi
mknącej bez czucia
ku rozbiciu

o samotną
ska­listą ka­tedrę czasu

bądź jak przystań
trwaj
i próbuj słyszeć

co cicho nu­ci wiatr. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 marca 2017, 21:42

Co czują motyle skrzydła? Nie wiem sam co my...

Trze­pot barw zbyt wcześnie zbudzo­ny,
do kruche­go życia,
i miłości opadania.

Na woń kwiatów, chłodem uśpionych,
ich zam­kniętych serc,
niez­dolnych by kochać.

Znów,

jak daw­niej, przed pier­wszym porankiem
po sa­mot­nej no­cy przeszy­tej zim­nem,
bez do­tyku skrzy­deł.

rozbudzonych,

w krąg tęskno­ty.
zbyt ludzkiej,

dla wiosny... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 4 marca 2017, 23:16

Biel wyz­nacza szlak,
dla dusz od­chodzących w dal,
cichnących jak wiatr. 

haiku
zebrał 17 fiszek • 9 lutego 2017, 23:35
Vergil

Zeszyty
 • Bliskość – Do­tyk szczęścia...

 • Chcę zrozumieć – Północ­ny wiatr...

 • Czas – Zat­rzy­manie chwil.

 • Dusza – Prze­mawia w nas.

 • Miłość – roz­szep­ta­ne ser­ce najgłośniej prze­mawia.

 • Nadzieja – Nasze pro­myki.

 • Noc – Szep­cze naj­ciszej.

 • Odpowiedzialność – Za dziś, by jut­ro było owoc­ne dla in­nych.

 • Pamieć – Skar­biec serc

 • Prawda – W każdym od­dechu.

 • Pustka – Schnąca rze­ka łez.

 • Rozdroża – Dwie ścieżki biegnące obok siebie.

 • Samotność – Gra­nica ot­warcia

 • Słowa – Trącają stru­ny ser­ca.

 • Smutek – uk­ry­ty ból.

 • Światło – Gdy je niesiemy, rozświet­la­my mrok.

 • zeszyt. – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 sierpnia 2017, 01:29skorek sko­men­to­wał tek­st Zatrzymanie

12 lipca 2017, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nasze krawędzie by­wają zbyt [...]

10 lipca 2017, 21:26Vergil sko­men­to­wał tek­st Można być nig­dzie, za­razem [...]

10 lipca 2017, 19:27Atira sko­men­to­wał tek­st Można być nig­dzie, za­razem [...]

10 lipca 2017, 18:50Cris sko­men­to­wał tek­st Można być nig­dzie, za­razem [...]

9 lipca 2017, 18:25Irracja sko­men­to­wał tek­st Nasze krawędzie by­wają zbyt [...]

7 lipca 2017, 14:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nasze krawędzie by­wają zbyt [...]

7 lipca 2017, 09:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nasze krawędzie by­wają zbyt [...]

7 lipca 2017, 06:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Nasze krawędzie by­wają zbyt [...]

6 lipca 2017, 21:30CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Nasze krawędzie by­wają zbyt [...]