Vergil

275 tekstów – auto­rem jest Ver­gil.

Liście słyszą śmierć
wiet­rznych dusz śpiew - ludzie drżą
w świecie bez ech 

haiku
zebrał 5 fiszek • 28 lipca 2018, 23:26

Nawet noc nie zawsze była jego domem

Spoj­rzał na świat pod sobą,
choć w od­bi­ciu mętnym, uno­sił się tuż przy ziemi, nad wodą,
bez wiary sta­wiał swo­je kro­ki.

Wszys­tkie brzmiały jak echo, jak świata niesłyszal­ne wy­roki,
lecz szedł przez czerń [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 lipca 2018, 20:30

Jakby świat się zatrzymał a...

Szkarłat nieba skrom­nie nuci
dźwięki pokruszone
i fa­le które brzeg tętnem wyrzuci

a tam po dru­giej stro­nie życia
pod po­wie­rzchnią nie do przebicia
o taflę pus­tka bije

ka­mień w za­pom­nienie rzucony
z krawędzi nadziei strącony
kręgi słabnące dzieli

na dnie niepo­ruszo­ny osiada
w mrok się wtula
ciszą otacza

i

bez sił cze­ka
na chwilę która go uniesie
do­tykiem w otwartości

jak dłoń człowieka. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 lipca 2018, 22:24

Czas się ukłonił
przykląkł - os­tatni już raz
pod sze­les­tem gwiazd. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 3 lipca 2018, 21:17

Ulot­na jak sen
wa­bi lekką suk­nią mgieł
noc - za życia śmierć 

haiku
zebrał 8 fiszek • 23 czerwca 2018, 20:15

Dołącz mnie jak liść,
przy późnym pąku życia,
wios­na - przekwita. 

haiku
zebrał 12 fiszek • 3 czerwca 2018, 01:10

Starzec

Przy­siadł nad wodą, nad­szedł bez słów, jak zmierzch,
od­dech je­go ciężar niósł, spo­kojem dźwigany.
Po prze­ciw­nej stro­nie blasku,
wątły rzu­cił cień.

Złączył suche dłonie
zna­kiem blizn, bruzd i drżeń,
wyrzeźbione jak ko­ryta sta­rych rzek,
słońcem i wiatrem, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 maja 2018, 19:00

Za­milkło niebo,
sreb­rem noc­nych pro­mieni,
lękiem, kruchych dni. 

haiku
zebrał 14 fiszek • 13 maja 2018, 20:39

Mocniej sobą, silniej teraz

Przychodzą bez zapowiedzenia,
wie­czne sny, chmu­ry i zdeszczenia
świ­ty, słońca wschodzące, przebudzenia.

Wi­tają zza ro­gu, z cienia za­pom­nienia , w łza­wych po­tokach, śmie­chu zatrzęsieniach.
Nies­podzian­ki, tchu poruszenia.
Lęki, udręki, dłonie po­dane i spoj­rze­nia.

To chy­ba my - [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 kwietnia 2018, 17:37

Roz­marzły światy,
usy­pane drogą prawd,
ciszy - wątłych traw. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 6 kwietnia 2018, 21:52
Vergil

Zeszyty
 • Bliskość – Do­tyk szczęścia...

 • Chcę zrozumieć – Północ­ny wiatr...

 • Czas – Zat­rzy­manie chwil.

 • Dusza – Prze­mawia w nas.

 • Miłość – roz­szep­ta­ne ser­ce najgłośniej prze­mawia.

 • Nadzieja – Nasze pro­myki.

 • Noc – Szep­cze naj­ciszej.

 • Odpowiedzialność – Za dziś, by jut­ro było owoc­ne dla in­nych.

 • Pamieć – Skar­biec serc

 • Prawda – W każdym od­dechu.

 • Pustka – Schnąca rze­ka łez.

 • Rozdroża – Dwie ścieżki biegnące obok siebie.

 • Samotność – Gra­nica ot­warcia

 • Słowa – Trącają stru­ny ser­ca.

 • Smutek – uk­ry­ty ból.

 • Światło – Gdy je niesiemy, rozświet­la­my mrok.

 • zeszyt. – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 sierpnia 2018, 22:12Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

30 lipca 2018, 19:02Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

30 lipca 2018, 19:02Vergil sko­men­to­wał tek­st Liście słyszą śmierć wiet­rznych dusz [...]

29 lipca 2018, 06:57zofija sko­men­to­wał tek­st Liście słyszą śmierć wiet­rznych dusz [...]

28 lipca 2018, 23:26Vergil do­dał no­wy tek­st Liście słyszą śmierć wiet­rznych dusz [...]

22 lipca 2018, 01:05Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

22 lipca 2018, 00:59Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

22 lipca 2018, 00:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

22 lipca 2018, 00:43Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

22 lipca 2018, 00:35Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia