Vergil

281 tekstów – auto­rem jest Ver­gil.

Tak kruchy płatek,
w piękno bieli nie zmienia,
kryształ istnienia. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 5 grudnia 2018, 20:39

Wędrują cienie,
pod opieką gęstej mgły,
wspom­nień, ciche łzy. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 25 listopada 2018, 20:57

Słońca tak szybko spadają, pada liść, listopad, tylko...

Wciąż tam są,
niedaw­no przez chwilę wspominani,
ok­ry­ci pięknym płaszczem, przed wiat­rem ich kwiaty blis­cy schowali.

Te­raz sa­mi cze­kają wśród chylącej się jesieni,
gdzie tyl­ko wrzos kwit­nie.

Myśli żywych twar­de wy­kute ni­by z kamieni,
z dążenia, ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 listopada 2018, 19:10

Noc spi­ja smak snów,
wprost z księżyco­wych ust,
sreb­rzący się chłód. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 4 listopada 2018, 17:30

To tylko słowa

Gdy­bym mógł musnąć kryształy słów, 
niewyszeptanych, 
wprost z Twoich ust,

zdjąłbym z Ciebie cieżar ciszy,
ges­tem palców płynących powoli
po miękkim lus­trze, do­tykiem bez rysy.

Słyszysz?

Jak noc spi­ja z owo­cu dnia krop­le słodyczy, 
w ciem­ności ga­si pragnienie, 
u źródła odkrywanej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 września 2018, 14:14

Upadły kłosy,
a mgla krwi nie doj­rzała,
skryła - postój dusz. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 30 sierpnia 2018, 17:52

Liście słyszą śmierć
wiet­rznych dusz śpiew - ludzie drżą
w świecie bez ech 

haiku
zebrał 9 fiszek • 28 lipca 2018, 23:26

Nawet noc nie zawsze była jego domem

Spoj­rzał na świat pod sobą,
choć w od­bi­ciu mętnym, uno­sił się tuż przy ziemi, nad wodą,
bez wiary sta­wiał swo­je kro­ki.

Wszys­tkie brzmiały jak echo, jak świata niesłyszal­ne wy­roki,
lecz szedł przez czerń [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 lipca 2018, 20:30

Jakby świat się zatrzymał a...

Szkarłat nieba skrom­nie nuci
dźwięki pokruszone
i fa­le które brzeg tętnem wyrzuci

a tam po dru­giej stro­nie życia
pod po­wie­rzchnią nie do przebicia
o taflę pus­tka bije

ka­mień w za­pom­nienie rzucony
z krawędzi nadziei strącony
kręgi słabnące dzieli

na dnie niepo­ruszo­ny osiada
w mrok się wtula
ciszą otacza

i

bez sił cze­ka
na chwilę która go uniesie
do­tykiem w otwartości

jak dłoń człowieka. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 lipca 2018, 22:24

Czas się ukłonił
przykląkł - os­tatni już raz
pod sze­les­tem gwiazd. 

haiku
zebrał 12 fiszek • 3 lipca 2018, 21:17
Vergil

Zeszyty
 • Bliskość – Do­tyk szczęścia...

 • Chcę zrozumieć – Północ­ny wiatr...

 • Czas – Zat­rzy­manie chwil.

 • Dusza – Prze­mawia w nas.

 • Miłość – roz­szep­ta­ne ser­ce najgłośniej prze­mawia.

 • Nadzieja – Nasze pro­myki.

 • Noc – Szep­cze naj­ciszej.

 • Odpowiedzialność – Za dziś, by jut­ro było owoc­ne dla in­nych.

 • Pamieć – Skar­biec serc

 • Prawda – W każdym od­dechu.

 • Pustka – Schnąca rze­ka łez.

 • Rozdroża – Dwie ścieżki biegnące obok siebie.

 • Samotność – Gra­nica ot­warcia

 • Słowa – Trącają stru­ny ser­ca.

 • Smutek – uk­ry­ty ból.

 • Światło – Gdy je niesiemy, rozświet­la­my mrok.

 • zeszyt. – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 grudnia 2018, 19:33Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

7 grudnia 2018, 20:11Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

5 grudnia 2018, 21:22Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

5 grudnia 2018, 21:15Vergil sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

5 grudnia 2018, 21:06Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

5 grudnia 2018, 21:00Vergil sko­men­to­wał tek­st często to właśnie grzech [...]

5 grudnia 2018, 20:56Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

5 grudnia 2018, 20:56Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

5 grudnia 2018, 20:52Vergil sko­men­to­wał tek­st Wędrują cienie, pod opieką gęstej [...]

5 grudnia 2018, 20:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Słońca tak szyb­ko spa­dają, [...]